Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Bijeenkomst zondag 19 mei 2019

Kalm an en rap een beetje

Tottenham scoort in de laatste seconden. Het wordt stil. Iedereen kijkt verward naar het…

Lees verder...

Nog niet zo lang geleden was traditie vooral een negatief woord en golden verwijzingen naar het verleden als verwijzing naar iets achterlijks.

Aldus Wim van der Schee in een uiterste interessante blog. Hij stelt vervolgens dat traditie steeds vaker als iets positiefs wordt gezien, en geeft daarbij een aantal reclames (zoals van Mercedes) als voorbeeld. Het hebben van een traditie wordt steeds meer als een aanbeveling gezien.

Dit lijkt op een soort terugkeer naar een oude situatie: niet langer vernieuwing, maar traditie! Maar dat is volgens Van der Schee zeker niet het geval. Integendeel. Mensen gaan tegengesteld met tradtie om dan traditioneel het geval was: niet langer is de traditie iets om te volgen, het is iets om te gebruiken. En dat is een wezenlijk verschil.

Wellicht is Stroom een goed voorbeeld. Enerzijds is er bij Stroom een duidelijk anti-traditionele lijn: zoals de dingen vroeger in kerken gebruikelijk waren, dat moeten we achter ons laten. Niet voor niets is het hogere doel: De vrijheid van Jezus vernieuwend leven.

Tegelijkertijd organiseert Stroom zwaar traditionele Vespers en Stiltediensten. Tegelijkertijd is er enthousiasme voor oude rituelen en oude teksten. Hoe is het te verklaren dat een zo anti-traditionele gemeenschap als Stroom zo traditioneel kan zijn?

Omdat we, in de woorden van Van der Schee onszelf niet meer (zien) als mensen die gevormd worden door een bepaalde traditie, als mensen die ‘in een traditie staan’, maar als mensen die zelf onze identiteit opbouwen en daarbij vrijuit gebruik kunnen maken van alles wat te vinden is, uit wat voor traditie dan ook. Traditie is niet meer een gebod waar je aan gehoorzaamt, maar een aanbod waar je selectief in kunt winkelen. De selectie die we daarbij toepassen gebeurt op basis van wat ons aanspreekt, van wat wij nu persoonlijk relevant vinden.

Ik herken dit, in mijn eigen spiritualiteit en de spiritualiteit van Stroom. Interessant blijft natuurlijk hoe zich dat verhoudt tot de christelijke oertraditie, die onmiskenbaar claimt dat wat er overgeleverd wordt, niet alleen relevant is, maar ook 'waar'. En waarheid is in dit denken natuurlijk een uitermate problematisch concept.


 

over bouwen

Door Martine op 14 Apr 2012

over bouwen

Laats bezocht ik een expositie in Amsterdam zuid. De kunstenaar probeerde samen met een imker de bijen een honingraad strucuur te laten bouwen. Zo gaat het eigenlijk altijd, de mensen bepalen de kaders voor de natuur. Dit keer ging het niet om het bouwen in een bijenkas. Geinspireerd door de honingraad (zelf een zes-kant) trachte de kunstenaar de bijen over te halen in geometrische vlakken de boel dicht te bouwen. Door de aanwezigheid van de feromonen van een bijenkoningin gingen de bijen aan de slag. De bijen bouwden uit zichzelf alleen verticaal, niet de bedoeling volgens deze man; dus verzon de kunstenaar een kantelende vorm, wanneer de bijen een veticaal vlak afgebouwd hadden, dan kantelde hij de vorm zodat andere vlakken verticaal kwamen te staan en deze dicht gebouwd konden worden. Een prachtig idee voor een prachtige vorm. Het werkt echter minimaal, en mislukte steeds. Tot de man meer vanuit de bijen ging denken. Wat vonden zij fijne vormen om in te bouwen. Het antwoord lag in een meer organische vorm, met bolle holtes aan de binnenkant. Zodra hij zij originele plan aanpaste had hij succes. Blijkbaar kun je alles sturen zoals je wilt, maar soms als je het bedacht ideaalbeeld als beginpunt te neemt, komt je aan het eindpunt bij de reeds bestaande processen uit. Kan je eigenlijk nog wel bestaande processen helemaal opnieuw bedenken of alleen een tikje verschuiven?


 

Grunbergbijbel

Door Martijn op 11 Apr 2012

Grunbergbijbel

Hoe vormt een mens zich een beeld van God? Een vroom christelijke antwoord zou zijn: door de bijbel te lezen. Op die manier ontdek je wie God is. Maar klopt dat wel? Ontstaat zo werkelijk een beeld van God? En zo ja, welke bijbel lees je dan? Of anders gezegd: wat lees je wel en wat lees je niet? Welke passages over God vind je mooi en welke lees je maar liever niet?

Arnon Grunberg koestert zich geen illusies: De Bijbel bestaat niet. Iedereen creeërt zijn eigen bloemlezing, bewust of onbewust. En als het dan toch moet, dan liever bewust. En dus stelde Grunberg, met een knipoog naar de oude Gutenberg, een eigen bijbel samen: Arnon Grunberg leest het Boek der Boeken. Natuuurlijk kan hij het niet laten om de verhalen her en der van commentaar en samenvattingen te voorzien. Leuk is ook zijn benaming van oude en nieuwe testament: eerste en tweede revolutie

Voor mij blijft vooral de vraag hangen: wat is mijn eigen selectie? En wat is het beeld van God dat daaruit naar voren komt?


 

365 dagen atheïsme

Door Jan_Henk op 09 Apr 2012

365 dagen atheïsme

Ergens tussen Talioune en Taroudannt (in Zuid-Marokko), terwijl ik dubbelgevouwen in een 'grande taxi' zat, realiseerde ik me dat ik, vergeleken met de gemiddelde Marokkaan, eigenlijk 365 dagen atheïst ben.

Er passen dus 7 personen in zo'n oude Mercedes. Je moet het een keer gedaan hebben. In de mijne zaten er 6, want er reisde een vrouw mee, die dubbel betaalde om alleen naast de chauffeur te kunnen zitten. Ik zat platgedrukt tegen de portier linksachter. Rechts van mij zaten drie vriendelijke Berbers. Met een van hen had ik daarvoor nog zitten lunchen. Of het kwam doordat er een vrouw voorin zat weet ik niet, maar de mannen hielden zich rustig, waar er tijdens de voorgaande etape nog druk gesproken werd. Toen gebeurde het. De man naast me vroeg iets aan de chauffeur, waarop deze een cassette in de radio duwde. Het volgende moment klonk er een opgewonden Arabische stem door de auto. Met een onmiskenbaar religieuze bevlogenheid en een hoge, bijna zangerige stem sprak hij tot ons over Allah en Inshallah. En wij luisterden en lieten ons stichten en vermanen (stel ik me zo voor), terwijl we opgevouwen, stinkend, zwetend en platgedrukt door het Marokkaanse bergland reden. Vergeleken met zo'n toewijding, ben ik 365 dagen atheïst.


 

Peter Rollins

Door Martijn op 04 Apr 2012

“Geloven is zo moeilijk niet. Maar je eigen zekerheden onderzoeken en in twijfel trekken. Dat is bijna niet te doen”. Aan het woord is Peter Rollins, een van origine Ierse theoloog, die als persoonlijk motto voert: to believe is human, to doubt devine. Hij bedacht de term a/theism, voor de fundamentele kritiek op alles wat mensen zelf van god maken. Het probleem is volgens Peter Rollins namelijk dat we god gebruiken voor de twee dingen die we in ons leven graag willen hebben: zekerheid en vervulling. Maar het zou wel eens kunnen dat god juist te vinden is in onze onzekerheid en ons leegte.


 

Pagina 22 van 22. Eerste pagina 202122


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login