Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Bijeenkomst zondag 19 mei 2019

Kalm an en rap een beetje

Tottenham scoort in de laatste seconden. Het wordt stil. Iedereen kijkt verward naar het…

Lees verder...

Zeg, dat oude testament, liep dat nog een beetje goed af?

Asterix en Obelix

Net zoals in Astrix en Obelix draait het eerste deel van de bijbel over een klein volkje ‘dat dapper weerstand bleef bieden’ tegen de omliggende machten: het volkje Israel.

Dat gaat soms best goed en meestal fout en dat wordt allemaal verteld in het Oude Testament. Naast een heleboel kleine persoonlijke crises, worden er in de boeken van het Oude Testament twee grote crises beschreven waar het volk Israel mee te maken krijgt.

Twee crises

1. De eerste is de Exodus en daarmee is dat verhaal exemplarisch voor alles wat er in de bijbel daarna gebeurt. Ook Jezus (nieuwe testament) doet niet anders dan verwijzen naar de Exodus. En het mooie is van de Exodus: het liep goed af!

Na een slavernijtijd in Egypte wordt het volk (met horten en stoten) bevrijd en lopen ze (met horten en stoten) door de woestijn naar het beloofde land. Eind goed!

2. De tweede grote crisis die optreedt is de ballingschap. Het volk woont in het land, vertelt de bijbel, maar doet niet wat er in de wet van God staat (gekregen bij de Exodus). Als straf laat God het kleine, dappere volkje afvoeren naar een groot en boos rijk.

In twee fases: het overgrote deel van het volk (de 10 stammen) verdwijnt in 722 voor Christus naar Assyrie en komt nooit meer terug. Verdwenen. 125 jaar later neemt Babylonie de rest mee. Zij mogen later terug onder leiding van Ezra en Nehemia.

Strikvraag

Minstens de helft van het oude testament gaat over de tijd in ballingschap. “Och, konden we maar terug naar ons land. Hadden we maar weer een eigen koning, konden we de tempel maar weer herbouwen” hoor je dan steeds. En: ooit komt er een dag! Dan zullen we terug zijn.

Strikvraag voor je bijbelstudiegroepje: wanneer zat het er eigenlijk op, die tweede crisis? Wanneer werd Israel (of ten minste die twee stammen ervan) weer helemaal vrij, kregen ze een eigen koning en was de tempel herbouwd? Wanneer was de ballingschap definitief voorbij?

NB: Deze blogs komen voort uit de cursus "Het Drama van God en Mens". Meer weten? https://www.facebook.com/events/1780820025480757/


 


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login