Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Bijeenkomst zondag 19 mei 2019

Kalm an en rap een beetje

Tottenham scoort in de laatste seconden. Het wordt stil. Iedereen kijkt verward naar het…

Lees verder...

Formaliteiten

Organisatie
Stroom Amsterdam is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerd kerkgenootschap, te vinden in het handelsregister onder nummer 64636038. Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stroom Amsterdam is 855754394.

Adressen
Het bezoekadres van Stroom  is Willemsstraat 39, op reguliere zondagen vanaf 11 uur. Ons postadres is:

Stroom Amsterdam
Oosterpark 5
1091 AC Amsterdam

Identiteit en activiteiten
De gemeenschap is er op gericht de vrijheid van Jezus vernieuwend te leven. Dit betekent dat wij het christelijk geloof allereerst vorm willen geven in de dagelijkse praktijk van ons leven. Dit is een leven in vrijheid. Daarbij richten we ons op Jezus en de vrijheid die hij liet zien op aarde en ons gaf in zijn sterven en opstanding. Wij benaderen dit bewust op een vernieuwende manier: het evangelie brengt verandering teweeg in denken, spreken en handelen.

De gemeenschap ontplooit onder meer de volgende activiteiten:
•    het houden van openbare bijeenkomsten;
•    het organiseren van tafelkringen;
•    het geven van cursussen;
•    het organiseren van kinderwerk;
•    het toezien op elkaar;
•    en andere nader te bepalen activiteiten die binnen het doel en visie van de gemeenschap passen.

Daarnaast kan de gemeenschap morele en financiële support geven aan mensen, kerken en organisaties wereldwijd die zich inzetten voor een betere wereld.

Beleid en verslaglegging
Stroom Amsterdam opereert juridisch zelfstandig en ontplooit aldus haar activiteiten sinds januari 2016. Dientengevolge is verslaglegging over de periode voor 2016 niet van toepassing.

Het Jaarverslag 2016 van Stroom Amsterdam is hier  te vinden, waarin ook verwezen wordt naar het beleid van 2017

Bestuur
Stroom Amsterdam wordt bestuurd door een zogenaamde oudstenraad, welke op de voorganger na onbezoldigde functies betreft. Deze oudsten zijn op voordracht van betrokken Stromers benoemd voor onbepaalde tijd.

© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login