Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Samenkomst 1 juli

Zondag is de eerste samenkomst van de serie 'Ik geloof het allemaal wel.'

Wat je loof je (nog) over God?

‘Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.’ Zo begint het apostolische geloofsbelijdenis dat door christenen over de hele wereld wordt aangehaald. Maar geloven we dat nog wel? Natuurlijk is God geen oude man met een lange baard die vanuit de hemel op ons neerkijkt, zoals je vroeger misschien wel eens dacht, maar wie of wat is God dan wel? Op die vraag blijft het meestal even stil. Tijd voor een nieuwe benadering, dus: niet alleen maar zeggen wat God niet is, maar proberen te verwoorden wat God wel is. We gaan op zoek naar woorden voor God die concrete beelden oproepen en tegelijkertijd ruimte geven aan het mysterieuze.

Welkom! 11 uur. Willemsstraag 39 

Samenkomst 17 juni 2018

Thuis – waar ben je werkelijk mens?

 

In de 21e eeuw zijn we allemaal wereldburgers geworden. En laten we dan ook nog eens in één van de meest internationale steden ter wereld wonen! We leven en denken internationaal, maar: waar ben je thuis? Is er nog ergens een plek waar je hóórt te zijn? ‘Waar het gevoel van thuis-zijn vroeger verbonden was aan de concrete plek waar we vandaan kwamen, is dat gevoel vandaag de dag eerder verbonden aan een imaginaire plek, een plek waar we naartoe willen’ (Daniel Schreiber, Thuis). Jezus vertelt een verhaal over iemand die óók ergens naartoe wilde, namelijk naar huis. Waar wil jij naartoe? Over een verlangen naar thuis – om werkelijk mens te worden.

 

Welkom! 11 uur. Willemsstraat 39. 

Samenkomst 10 juni: Is geluk het hoogste doel in dit leven?

Verlangen
Deel 2: Geluk – het hoogste doel in dit leven?


Geluk, tja, wie wil er nu niet gelukkig zijn? Elke jaarwisseling wensen we elkaar weer een ‘gelukkig nieuwjaar’ en dan maar hopen dat het deze keer wel lukt. Soms proberen we zo krampachtig gelukkig te zijn dat het lijkt alsof het ‘Gij zult gelukkig zijn’ als elfde gebod aan de bijbel is toegevoegd. Maar geluk is niet altijd zo eenvoudig te vinden. En al helemaal niet op de manier die op het eerste gezicht zo voor de hand ligt. Daarom moeten we misschien wel wat nieuws proberen. En laat Jezus in de Bergrede nu al onze ideeën over geluk op z’n kop zetten! Over een verlangen naar geluk – maar dan op een wat tegendraadse manier.


Welkom!


11u, Willemssstraat 39
 

Bijeenkomst zondag 3 juni

Vrijheid 
Deel 1: Maakt geld echt alles beter?


Echte vrijheid, zo zeggen we weleens, is onafhankelijkheid: de mogelijkheid om te doen en laten wat je wilt – reizen, shoppen, eten, sporten, therapie, you name it. Die vrijheid kan erg aangenaam zijn, maar kost ook een hoop geld. Want zonder geld kun je wel een hoop willen, maar loop je al heel snel tegen allerlei praktische grenzen aan. 
Is geld dan de ultieme vorm van vrijheid? En ben je zonder geld dus gewoon een onvrije stakker die gedoemd is tot een miserabel leven? Verrassend genoeg heeft de bijbel heel veel over geld te zeggen en ook Jezus had het er geregeld over. Daarbij komt hij tot verrassende inzichten. Over een verlangen naar echte vrijheid – met en zonder geld.

Welkom! 11u, Willemssstraat 39
 

Samenkomst 20 mei

Pinksteren
 

Pinksteren is een beetje een apart feest, maar ten diepste heeft het te maken met geestdrift en enthousiasme. Zondag gaan we daarom proberen om de Geest wat ruimte te geven om te zien wat dat betekent voor de stad. 

Welkom bij een inspirerende samenkomst met hedendaagse profeten, steengoede muziek van Rogier en Laura Pelgrim ( http://rogierpelgrim.nl/ ) en echte vlammetjes.

11 uur, Willemsstraat 39, Amsterdam

Samenkomst 13 mei: de proef op de som

Het meest bizarre verhaal over Abraham is wanneer God hem opdraagt om zijn zoon Izaäk, waar hij zo lang op heeft moeten wachter, te offeren. Dit is de ultimatieve proef, en ook de meest wrede, die Abraham moet doorstaan. Gelukkig loopt het allemaal goed af, maar waarom zou God zoiets van Abraham vragen? En waarom zou Abraham ook echt gehoor geven aan Gods opdracht? Een preek over een geloof vol hindernissen en diepe dalen.

Deel 5 uit de serie Abraham: geloofsheld of geloofssukkel?

Genesis 22

Welkom! 11 uur Willemsstraat 39

Samenkomst 6 mei - Sodom en Gomorra

Deel 4 uit de serie Abraham: geloofsheld of geloofssukkel?


De neef van Abraham, Lot, belandt in Sodom en daar gebeuren zoveel bijzondere dingen dat je hoofd ervan op hol slaat. Een poging tot groepsverkrachting, verwoestte steden, en Abraham die het met God op een akkoordje gooit. Soms wil je wel geloven, maar sommige verhalen staan zover bij ons vandaan dat ze totaal onbegrijpelijk zijn. Wat is de moraal van dit verhaal? Een preek over het slechte in de ander, het slechte in jezelf, en de reinigende kracht van veroordeling.


Genesis 19


Welkom! 11 uur Willemsstraat 39

Pagina 3 van 44. 12345
Laatste Pagina.

Serie in december (advent)

Serie in december (advent)
Is de wereld nog te redden? 
Dictatuur, populisme en de christelijke hoop 

“2016 was een uitstekend jaar voor Poetin”, kopte het NRC onlangs. En niet alleen voor Poetin. 2016 leek het jaar van de dictators en populisten. Ze varen wel bij een wereld op drift. Veel van wat voor ons veilig en vertrouwd voelt, wordt bedreigt. Hoe reageren wij daarop? Worden we ook bang en onzeker, of juist cynisch en afstandelijk? Gaan we op zoek naar iemand die ons kan redden, een politicus misschien? Of moeten we de boel zelf zien te redden? De komende weken gaan we te rade bij een oude profeet uit Israël die ook in turbulente tijden leefde. Hij kwam met een kritisch en verrassend antwoord. Het antwoord heeft iets met God te maken en biedt een verfrissende combinatie van humor, vertrouwen en daadkracht. 

Zondag 4 december 2016 (2e zondag van advent) 
‘Zijn we bedrogen?’ Over onze redders 
Jesaja 44,9-20 

Zondag 11 december 2016 (3e zondag van advent)
‘Ik zal redding brengen’. Over Gods alternatieve economie 
Jesaja 46,1-13 

Zondag 18 december 2016 (4e zondag van advent) 
’Tot in de uithoeken van de wereld’. Over globalisering en redding 
Jesaja 49,1-7 

Zaterdag 24 december 2016 (Kerstnacht) 
‘Heersers stoot hij van zijn troon’. Over de religieuze revolutie 
Lucas 1


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login