Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Samenkomst 9 september

Heldhaftig, vastberaden, barmhartig - Stroom in Mokum

Deel 2: Vastberaden: geloven in ballingschap

Maar heldenmoed alleen is niet genoeg, want om het vol te houden is ook vastberadenheid nodig. Net als Daniël leven we in zekere zin in ballingschap: we zijn omgeven door een samenleving die er soms andere waarden en ideeën op nahoudt. Tim Keller schrijft dan wel dat christenen zijn geroepen om een dynamisch alternatief te bieden voor de gangbare cultuur, maar dat is soms een eenzame positie. En we zijn maar een klein groepje. Gaat dat wel goedkomen? In het verhaal van Daniël zien we iemand die met dezelfde vragen worstelt en tot een positief antwoord komt. Maar dat vraagt wel een stevige overtuiging en een lange adem. Kerk zijn in de stad kan alleen maar met vastberadenheid.

Tekst: Daniël 3

Welkom zondag 11 uur -  Nieuwe Herengracht 18

2 september start nieuwe serie “Heldhaftig, vastberaden, barmhartig - Stroom in Mokum”

Stroom gaat zondag weer van start op een NIEUWE LOCATIE!

We starten met de serie "Heldhaftig, vastberaden, barmhartig - Stroom in Mokum"

 

2 september 2018

Heldhaftig: een theologie voor de stad

Tekst: Daniël 1

 

In de stad kom je van alles tegen: kantoren, theaters, winkels en bordelen. Maar kerken? Die steeds minder. Dus om in deze tijd als kerk in de stad te bestaan is heldenmoed vereist. Als Stroom willen we een positief verhaal vertellen met een boodschap die relevant is voor de mensen. We zijn dus arrogant genoeg om te denken dat we iets te bieden hebben aan Amsterdam. Dat doen we door ons te profileren als een kerk die niet bang is om van de gebaande paden af te wijken en dus nieuwe wegen in te slaan. Het is een beetje zoals Luther ooit zei: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’ Een theologie voor de stad moet heldhaftig zijn. En wij dus ook.

 

Welkom zondag 11 uur aan de Nieuwe Herengracht 18

 

Samenkomst 22 juli. Seizoensafsluiting met BBQ in Westerpark


Samenkomst 22 juli - Deel 4 uit de serie 'ik geloof het allemaal wel'


Wat doe je met het geloof als je de klassieke dogma’s niet (meer) wilt of kunt geloven? Om alles dan maar op te geven is voor veel mensen toch wat teveel ‘het kind met het badwater’-achtig. Maar wat blijft er dan nog over? Als afsluiting van de serie ‘Ik geloof het allemaal wel’ gaat het om de verhalen van bekende en onbekende mensen die hun eigen geloof misschien wat twijfelend beschrijven maar er toch niet voor terugdeinzen om dat wankele geloof levensbepalend te laten zijn. Omdat rituelen daarin een belangrijke rol kunnen spelen, vieren we zondag het avondmaal: één van die ‘grote gebaren’ uit de christelijk traditie waarin je betekenis kunt vinden zonder dat je precies hoeft te benoemen wat je nu precies gelooft.

Ter afsluiting van het seizoen willen we zondag na de samenkomst, om 13:00u, gaan BBQ'en in het Westerpark. Supergezellig als iedereen daarbij aanwezig is! Neem dus je picknick-kleedje, bord en bestek en wat te eten mee en ren na de samenkomst richting Westerpark (specifieke locatie volgt in de nieuwsbrief). Op de Stroom facebookpagina is een poll waarop je kunt aangeven wat je te eten meeneemt. 


Welkom! 11 uur, Willemsstraat 39
 

Zondag 15 juli ANDERE LOCATIE - Nieuwe Herengracht 18

Samenkomst 15 juli - Deel 2 uit de serie 'ik geloof het allemaal wel'

Wat geloof je (nog) over de Heilige Geest?

Vanuit de traditie spreekt de kerk over God als Vader, Zoon en Heilige Geest. Nu is het soms al lastig om die eerste twee te beschrijven, maar van de Heilige Geest hebben we al helemaal geen kaas gegeten. Voor sommigen is de Geest verantwoordelijk voor al het spektakel in het geloof:  wonderen, genezingen, en soms bizarre visioenen. Voor anderen is de Geest meer de rustige en in principe ook onbeschrijfelijke aanwezigheid van het goddelijke. Maar wat kunnen we er nu nog mee? We gaan op
zoek naar een Geest die niet wars is van het profane en toch ook heilige trekjes heeft.

Welkom! 11 uur, Nieuwe Herengracht 18

ANDERE LOCATIE 8 Juli:  Nieuwe Herengracht 18

Samenkomst 8 juli

Deel 2 uit de serie 'ik geloof het allemaal wel':

Wat geloof je (nog) over Jezus?

Markus 1:21-38

 

Vraag christenen naar hun beeld van Jezus en je krijgt heel verschillende antwoorden. De Jezus van de kerk is de zoon van God en de redder van de mensheid die aan het kruis stierf voor de vergeving van onze zonden. De Jezus van de geschiedenis was een charismatische man die de mensen met zijn wijze verhalen weer hoop gaf. Maar tussen die twee beelden van Jezus zit nogal een verschil. Wil de ware Jezus opstaan? Want ondanks de stoflagen van de traditie en overbekende bijbelverhalen blijft Jezus toch het belangrijkste vertrekpunt voor de christelijke kerk. We gaan op zoek naar de Jezus die centraal staat in het geloof en mensen vandaag nog steeds in beweging krijgt.

 

Welkom! 11 uur, Nieuwe Herengracht 18

Samenkomst 1 juli

Zondag is de eerste samenkomst van de serie 'Ik geloof het allemaal wel.'

Wat je loof je (nog) over God?

‘Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.’ Zo begint het apostolische geloofsbelijdenis dat door christenen over de hele wereld wordt aangehaald. Maar geloven we dat nog wel? Natuurlijk is God geen oude man met een lange baard die vanuit de hemel op ons neerkijkt, zoals je vroeger misschien wel eens dacht, maar wie of wat is God dan wel? Op die vraag blijft het meestal even stil. Tijd voor een nieuwe benadering, dus: niet alleen maar zeggen wat God niet is, maar proberen te verwoorden wat God wel is. We gaan op zoek naar woorden voor God die concrete beelden oproepen en tegelijkertijd ruimte geven aan het mysterieuze.

Welkom! 11 uur. Willemsstraag 39 

Samenkomst 17 juni 2018

Thuis – waar ben je werkelijk mens?

 

In de 21e eeuw zijn we allemaal wereldburgers geworden. En laten we dan ook nog eens in één van de meest internationale steden ter wereld wonen! We leven en denken internationaal, maar: waar ben je thuis? Is er nog ergens een plek waar je hóórt te zijn? ‘Waar het gevoel van thuis-zijn vroeger verbonden was aan de concrete plek waar we vandaan kwamen, is dat gevoel vandaag de dag eerder verbonden aan een imaginaire plek, een plek waar we naartoe willen’ (Daniel Schreiber, Thuis). Jezus vertelt een verhaal over iemand die óók ergens naartoe wilde, namelijk naar huis. Waar wil jij naartoe? Over een verlangen naar thuis – om werkelijk mens te worden.

 

Welkom! 11 uur. Willemsstraat 39. 

Pagina 3 van 45. 12345
Laatste Pagina.

Serie in december (advent)

Serie in december (advent)
Is de wereld nog te redden? 
Dictatuur, populisme en de christelijke hoop 

“2016 was een uitstekend jaar voor Poetin”, kopte het NRC onlangs. En niet alleen voor Poetin. 2016 leek het jaar van de dictators en populisten. Ze varen wel bij een wereld op drift. Veel van wat voor ons veilig en vertrouwd voelt, wordt bedreigt. Hoe reageren wij daarop? Worden we ook bang en onzeker, of juist cynisch en afstandelijk? Gaan we op zoek naar iemand die ons kan redden, een politicus misschien? Of moeten we de boel zelf zien te redden? De komende weken gaan we te rade bij een oude profeet uit Israël die ook in turbulente tijden leefde. Hij kwam met een kritisch en verrassend antwoord. Het antwoord heeft iets met God te maken en biedt een verfrissende combinatie van humor, vertrouwen en daadkracht. 

Zondag 4 december 2016 (2e zondag van advent) 
‘Zijn we bedrogen?’ Over onze redders 
Jesaja 44,9-20 

Zondag 11 december 2016 (3e zondag van advent)
‘Ik zal redding brengen’. Over Gods alternatieve economie 
Jesaja 46,1-13 

Zondag 18 december 2016 (4e zondag van advent) 
’Tot in de uithoeken van de wereld’. Over globalisering en redding 
Jesaja 49,1-7 

Zaterdag 24 december 2016 (Kerstnacht) 
‘Heersers stoot hij van zijn troon’. Over de religieuze revolutie 
Lucas 1


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login