Stroom Nieuwsbrief
×

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief
×

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

1 juli 2012 - Vreemde ogen dwingen

Het allerbelangrijkste dat een fotograaf, schilder of andersoortig kunstenaar leert is ‘kijken’. Jaren krijgen ze les om dat te leren, leren kijken. De Bijbel is een tool om christenen te leren kijken, om anders te gaan duiden. En daarmee is religie verwant aan de kunst. Het geeft betekenis aan dat wat we zien op een manier die veelal haaks staat op dat wat we dagelijks voorgeschoteld krijgen. Als kunstenaars kijken, zien ze allemaal iets anders. Als God, de schepper-artiest kijkt, ziet hij ook iets anders. Zondag - over het schouwspel van de wereld, de rol van de ons en de vreemde ogen die ons anders doen kijken.

Welkom, 11 uur, Kriterion: preken, dans en gedichten – kom kijken om weer eens nieuw te leren kijken!

Na afloop van de samenkomst kun je in de foyer van Kriterion meedenken over een nieuw initiatief binnen Stroom: een catechesegroep. Deze groep is bedoeld voor mensen die hun kennis van het christelijk geloof willen vergroten of verdiepen. De precieze invulling staat nog niet vast, maar daarover willen we komende zondag - geheel vrijblijvend - juist van gedachten wisselen. Martijn Horsman zal de meeting leiden.

Hemel (tergend) reikend

Vierde zondag: Hemeltergendreikend

Let op! We beginnen zondag (wegens slecht weer) om 15.00 in de Rijmstraat 115 (ipv. het park). Neem 3 voorwerpen mee, een picknick kleedje en wat hapjes. Voor drinken wordt gezorgd.

Een gemeenschap van God

Zondag  17 juni
5. Een gemeenschap van God
Eerste brief aan Korinte 3: 16-23


Een kerk is natuurlijk ook maar een club mensen, dat is overduidelijk. Een club zwakke en dwaze mensen. Mensen die elkaar niet begrijpen en zelden waar kunnen maken wat ze pretenderen. En deze mensen zijn van God. In hen laat God zien hoe hij aanwezig wil zijn in deze wereld. Of, zoals sommigen van de eerste christenen durfden te schrijven: er is niets zo mooi op deze wereld als de kerk. Is het werkelijk mogelijk dat het allebei waar is? Hoe kan een christelijke gemeenschap meer van dat ‘goddelijke’ laten zien? Want dat menselijke, ja, dat weten we nu wel…
Deze samenkomst is onderdeel van de serie 'De christelijke gemeenschap: hoe het is... en hoe het zijn kan'.


Welkom, 11.00 uur, Kriterion.

Een gemeenschap zonder leiders

Zondag 10 juni
4. Een gemeenschap zonder leiders
Eerste brief aan Korinte 3: 1-15

Politiek Nederland is de laatste weken druk op zoek naar echte leiders. Moest het Samson worden of toch Plasterk, VHB of Monica Keizer, Tofik of Jolanda? En wat zijn eigenlijk de criteria voor een goede leider? Wat maakt iemand geschikt of ongeschikt? En voor een christelijke gemeenschap geldt: hoe ziet leiderschap in de kerk er eigenlijk uit? We kennen een paar voorbeelden van geloofwaardig leiderschap, te veel gevallen van destructief leiderschap. En heel vaak lijkt elke vorm van leiderschap afwezig. De vraag is hoe leiding geven binnen een christelijke gemeenschap er uit ziet. En of dat sowieso wel nodig is.

Welkom, 11 uur, Kriterion.

Een dwaze gemeenschap

Zondag 3 juni

Serie ‘de christelijke gemeenschap’, deel 3.
Eerste brief aan Korinte 2

Het christelijke geloof is maar een dwaas verhaal, zeggen vele critici. De redelijkheid leert ons namelijk anders. En ze hebben gelijk. Het christelijke verhaal is ook dwaas, daarvan waren de eerste christenen zich heel erg bewust. En Paulus, één van de eerste christelijke schrijvers, vindt ‘dwaasheid’ zelfs wezenlijk voor het geloof. Wijsheid en geloof gaan niet samen. En juist dat is de wijsheid van God…

Welkom, 11 uur, Kriterion

Vierde zondag: Het wilde westen

Vierde zondag: Het wilde westen

Een zwakke gemeenschap

Zondag 20 mei 2012

Een zwakke gemeenschap (De christelijke gemeenschap, deel 2)

1 Korinte 1: 17-31

"De voorschriften van de christenen zijn als volgt: ‘Laat niemand die opgeleid, niemand die wijs, niemand die weldenkend is, bij de kerk komen.’ Want deze eigenschappen worden door hen als iets slechts beschouwd. ‘Maar wie onwetend, dom, of ongeschoold, is, of een kind, laat die met vrijmoedigheid komen.’ Door zelf toe te geven dat déze mensen hun god waard zijn, laten ze zien dat ze enkel bereid en in staat zijn om de dwaze, de eerloze en de domme te overtuigen, en alleen slaven, vrouwen en kinderen." - De filosoof Celsus (2e eeuw na Christus)

Welkom, 11 uur, Kriterion

Pagina 45 van 47. Eerste pagina 4344454647

10 april - Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is een moment om stil te staan bij onderwerpen die normaal niet vaak besproken worden. Dood. Verval. Lijden. En daarom maken we een combinatie maken van Nietzsche's God is dood-filosofie, de christelijke Jezus-is-dood traditie en underground muziek.


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login