Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Een dwaze gemeenschap

Zondag 3 juni

Serie ‘de christelijke gemeenschap’, deel 3.
Eerste brief aan Korinte 2

Het christelijke geloof is maar een dwaas verhaal, zeggen vele critici. De redelijkheid leert ons namelijk anders. En ze hebben gelijk. Het christelijke verhaal is ook dwaas, daarvan waren de eerste christenen zich heel erg bewust. En Paulus, één van de eerste christelijke schrijvers, vindt ‘dwaasheid’ zelfs wezenlijk voor het geloof. Wijsheid en geloof gaan niet samen. En juist dat is de wijsheid van God…

Welkom, 11 uur, Kriterion

Vierde zondag: Het wilde westen

Vierde zondag: Het wilde westen

Een zwakke gemeenschap

Zondag 20 mei 2012

Een zwakke gemeenschap (De christelijke gemeenschap, deel 2)

1 Korinte 1: 17-31

"De voorschriften van de christenen zijn als volgt: ‘Laat niemand die opgeleid, niemand die wijs, niemand die weldenkend is, bij de kerk komen.’ Want deze eigenschappen worden door hen als iets slechts beschouwd. ‘Maar wie onwetend, dom, of ongeschoold, is, of een kind, laat die met vrijmoedigheid komen.’ Door zelf toe te geven dat déze mensen hun god waard zijn, laten ze zien dat ze enkel bereid en in staat zijn om de dwaze, de eerloze en de domme te overtuigen, en alleen slaven, vrouwen en kinderen." - De filosoof Celsus (2e eeuw na Christus)

Welkom, 11 uur, Kriterion

37 kunstwerken

Het grote christelijke verhaal in 37 kunstwerken - Samenkomst zondag 13 mei

Wij zijn mensen die ooit een paradijs uit gestuurd zijn, en vanaf die tijd zijn we mensen die altijd een heimwee in ons meedragen, en altijd gevoelig zullen zijn voor schoonheid, maar ook altijd weten dat er gebrokenheid is. Kunst is een van de manieren waarop we die heimwee vormgeven. We houden van kunst, omdat we zelf kunst zijn. Reinier Sonneveld neemt ons aanstaande zondag mee door een kleurrijke stoet van tientallen kunstwerken, aan de hand van het grote bijbelse verhaal van Genesis tot Openbaring.

Welkom, 11.00 uur, Kriterion

Een verdeelde gemeenschap

Zondag 6 mei: Een verdeelde gemeenschap

(De christelijke gemeenschap, deel 1)

Christenen lijken niet altijd even makkelijke mensen. Ook niet voor elkaar. Hoewel Jezus zelf zijn volgelingen opriep om toch vooral een eenheid te vormen, is de werkelijkheid schrijnend: talloze christelijke groepen staan tegenover elkaar, en velen claimen hun eigen kleine waarheid.

Het lijkt voor mensen, zelfs binnen een kleine christelijke gemeenschap als Stroom, heel lastig om eensgezind te zijn, om géén ruzie te krijgen. Maar waar ligt dat aan?

Hoe komt het dat christenen onderling vaak zo verdeeld zijn?

Komende zondag beginnen we aan een nieuwe serie over de kenmerken van de christelijke gemeenschap. En we starten met het eerst kenmerk: de schijnbare hopeloze onderlinge verdeeldheid.

Welkom, 11 uur, Kriterion

Handen Vrij op de Vrijmarkt!

Ook zo'n last van een vol huis? Weet je je geen raad met al die nieuwe aankopen? Wil niemand gebruik maken van jouw diensten?
Neem dan je mooiste spullen mee en bied je beste diensten aan; we veilen voor het goede doel! Want een opgeruimd leven begint op een veiling...

Zondag 29 april, Plantage Doklaan 8-12, 11 uur!

Zondag, 15 april: #durftevolgen, deel 9

Tomas. Over twijfel aan en geloof in Jezus (serie #durftevolgen, deel 9, slot)

Al even spreekwoordelijk als de verrader Judas, is ongelovige Tomas. Hij was de leerling die niet kon geloven dat Jezus is opgestaan. En daarmee is Tomas de held geworden van elke twijfelaar en elke scepticus. Hij is ongeveer de beschermheilige geworden voor iedereen die niet zomaar grote claims voor waar aanneemt. Er is één probleem: de ongelovige Tomas draait als een blad aan een boom om en wordt een gelovige. Is dit dezelfde Tomas van vlak daarvoor. En is deze Tomas nog wel ‘mijn held’?

Welkom, 11 uur, Kriterion

Pagina 45 van 46. Eerste pagina 43444546

Serie in december (advent)

Serie in december (advent)
Is de wereld nog te redden? 
Dictatuur, populisme en de christelijke hoop 

“2016 was een uitstekend jaar voor Poetin”, kopte het NRC onlangs. En niet alleen voor Poetin. 2016 leek het jaar van de dictators en populisten. Ze varen wel bij een wereld op drift. Veel van wat voor ons veilig en vertrouwd voelt, wordt bedreigt. Hoe reageren wij daarop? Worden we ook bang en onzeker, of juist cynisch en afstandelijk? Gaan we op zoek naar iemand die ons kan redden, een politicus misschien? Of moeten we de boel zelf zien te redden? De komende weken gaan we te rade bij een oude profeet uit Israël die ook in turbulente tijden leefde. Hij kwam met een kritisch en verrassend antwoord. Het antwoord heeft iets met God te maken en biedt een verfrissende combinatie van humor, vertrouwen en daadkracht. 

Zondag 4 december 2016 (2e zondag van advent) 
‘Zijn we bedrogen?’ Over onze redders 
Jesaja 44,9-20 

Zondag 11 december 2016 (3e zondag van advent)
‘Ik zal redding brengen’. Over Gods alternatieve economie 
Jesaja 46,1-13 

Zondag 18 december 2016 (4e zondag van advent) 
’Tot in de uithoeken van de wereld’. Over globalisering en redding 
Jesaja 49,1-7 

Zaterdag 24 december 2016 (Kerstnacht) 
‘Heersers stoot hij van zijn troon’. Over de religieuze revolutie 
Lucas 1


© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login