Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Stroom Nieuwsbrief

Een indruk krijgen van wie we zijn en wat we doen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!


Bijeenkomst zondag 19 mei 2019

Kalm an en rap een beetje

Tottenham scoort in de laatste seconden. Het wordt stil. Iedereen kijkt verward naar het…

Lees verder...

Wie wat doen

De oudsten

Leiding: Voorganger

Hoewel ze met een gemiddelde leeftijd van nog geen 33 jaar hun naam niet direct eer aandoen, zijn de oudsten binnen Stroom aangesteld om ‘geestelijk leiding’ te geven. Dit betekent niet dat deze mensen onophoudelijk in wisselbeurt voor Stroom bidden, en ook niet dat zij op enigerlei wijze kortere lijntjes met Boven hebben dan andere Stromers. De oudsten gaan voorop in het nastreven van het hogere doel van Stroom, namelijk: De vrijheid van Jezus vernieuwend leven. Zij proberen hier praktisch invulling aan te geven in hun eigen leven, maar ook in de plannen die zij maken voor Stroom. Eens in de twee weken komen de oudsten bij elkaar om te bidden voor, te spreken over, en plannen uit te zetten voor Stroom. 

 

De voorganger

De voorganger van Stroom is onze huistheoloog. Samen met en onder verantwoordelijkheid van de oudsten geeft hij ‘geestelijk’ leiding aan Stroom. Hij houdt zich in het bijzonder bezig met onderwijs en vorming. Dit doet hij door regelmatig te spreken in de samenkomsten, teamvergaderingen bij te wonen, tafelkringleiders te coachen en met veel mensen te praten. Mocht je een vraag hebben over God, geloof, kerk of wat dan ook, neem dan gerust contact met hem op.

Momenteel is Stroom bezig met het invullen van deze vacature.

Team Support

Leiding: Jaqueline
pastoraat@stroomamsterdam.nl

Het Supportteam wil bijdragen aan de core-business van Stroom, namelijk dat de vernieuwing van ons denken, spreken en handelen onder invloed van het evangelie, zowel gezamenlijk als individueel. Dit team zorgt ervoor dat er voor iedereen geestelijk gezorgd wordt. Voor Stromers die op hun eigen tafelkring niet terecht kunnen met hun vragen, is het Supportteam een goed alternatief.

 

Team Regie

Leiding: Sabine
regie@stroomamsterdam.nl

Het Regie Team is de eindverantwoordelijke voor alle zondagse samenkomsten van Stroom. Dit betekent zowel een inhoudelijke als een organisatorische rol. De regisseurs bepalen de inhoud van de samenkomsten samen met de voorganger. Daarna maken zij de vertaalslag naar boeiende en bindende samenkomsten, maar niet zonder de onmisbare inzet van de samenkomstleider, de muzikanten en de techniek!

 

Team Muziek

Leiding: Rugiero

Er is veel muzikaal talent binnen Stroom. Het team muziek brengt dit talent bij elkaar, organiseert meetings en jamsessies en zorgt voor de muzikale begeleiding bij samenkomsten en andere activiteiten van Stroom. Muzikanten die in staat zijn om goed zang te begeleiden zijn meer dan welkom op zich bij dit team te voegen.

 

Team Samenkomstleiding

Leiding: Jeroen
jeroen@stroomamsterdam.nl

De samenkomstleiders zijn de gastheren en –vrouwen van de samenkomsten van Stroom. Zij heten vanaf het podium mensen welkom en gaan voor in de gebeden. Samen met voorganger, muzikant en regisseur zorgt de samenkomstleider voor de inhoudelijke voorbereiding van de samenkomst.

 

Team Kinderstroom

Leiding: Donate
kinderen@stroomamsterdam.nl

Kinderstroom is de plek voor de kleine kinderen onder de stroombezoekers. Het team organiseert een creche, kinderstroom 3+ en andere activiteiten voor de kinderen.

Team Techniek

Leiding: Lucas
techniek@stroomamsterdam.nl

De mensen van de techniek zorgen voor de technische ondersteuning bij de Stroomactiviteiten. Vooral in de samenkomsten hebben zij een belangrijke rol. Zij zorgen ook voor de audio-opnames van samenkomsten en preken.

 

Team Welkom

Leiding: Annecoos

Het team welkom zorgt ervoor dat mensen die voor het eerst bij een activiteit van Stroom zijn zich gezien weten en – mocht dat gewenst zijn - kort worden geïntroduceerd aan anderen. Dit team organiseert hiertoe ook af en toe welkomstborrels voor nieuwkomers.

 

Team Financiën

Leiding Janneke & Fleur
financien@stroomamsterdam.nl

Stroom is een financieel slanke organisatie, maar ook in deze christelijke gemeenschap gaat geld om. Dat geld wordt op een verantwoorde manier beheert door Mirjam, in samenwerking met een aantal andere mensen. Dit team helpt de oudsten bij het opstellen van de begroting en zorgt voor de verwerking van declaraties en de controle op de uitgaven.

 

Team Collecte

Leiding: Harmen

Stroom is er niet voor zichzelf, maar voor God en mensen. En we proberen daarin ook het goede voor de stad en de wereld te zoeken. Daarom hebben we een team dat nadenkt na over welke goede doelen Stroom financieel wil steunen. Voor deze doelen collecteren wij vervolgens op zondag. We collecteren bij voorkeurs voor dingen waar Stroom of Stromers een persoonlijke band mee hebben.

© 2009 - 2018 Stroom Amsterdam | Login